HOME > 校友会会則

校友会会則

日本アニメ・マンガ専門学校も開校し11年目を迎えました。
約1600名の卒業生からなる校友会を活性化していきましょう。

校友会の概要(校友会会則より)

名称

本会は、「日本アニメ・マンガ専門学校校友会」と称する。

目的

本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与する。

事業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員名簿などの作成をし、卒業生への情報を発信
2.校友会総会などの開催
3.その他、本会の目的達成に必要な事業

会員

校友会の会員は日本アニメ・マンガ専門学校卒業生及び修了生である。
日本アニメ・マンガ専門学校の現旧教職員は特別会員となる。

役員

1.会長/1名
2.副会長/1名
3.会計/1名
4.実行委員/若干名
5.監査/1名

会計

本会の運営費は次の通りである。
1.会費
2.寄付金他
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

各種書類申請

〒951-8063
新潟県新潟市中央区古町通5番町602-1

0120-964-308

025-210-8333

025-210-8332